Andrologie

Andrologie is het geneeskundig specialisme voor ziekten en aandoeningen bij mannen. Andrologie is de tegenhanger van gynaecologie dat zich specifiek richt op de ziekten en aandoeningen bij vrouwen.

Voor ….. Onvruchtbare mannen

Meestal is van tevoren niet goed duidelijk bij welke partner er problemen zijn. Wanneer de oorzaak vooral bij de man ligt kan hij naar de androloog verwezen worden.

andrologieVoor ….. Mannen met seksuologische problemen

Wanneer mannen een probleem hebben met de erectie of de zaadlozing kunnen zij geanalyseerd worden door een team bestaande uit een seksuoloog, maatschappelijk werker, uroloog(-androloog) en internist (-androloog ).

Voor ….. Mannen die sperma willen invriezen

De laatste jaren zijn er steeds meer succesvolle behandelingen mogelijk voor mannen met kwaadaardige of andere ernstige chronische aandoeningen. Helaas heeft de behandeling zelf nadelige en soms onherstelbare gevolgen voor de spermaproductie, leidend tot onvruchtbaarheid. Steeds vaker wordt daarom gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vòòr de behandeling het sperma te laten invriezen en om het ingevroren sperma op te slaan in de “spermabank”.

Andrologie en urologie

Andrologie is de wetenschap van de mannelijke geslachtsorganen en de ziekten ervan. Urologie is de kennis van de chirurgische (heelkundige) ziekten van nieren, urinewegen en de mannelijke geslachtsorganen.

Vaak zijn specialisten voor mannenziekten zowel androloog als uroloog. Op Wikipedia staan de definities van andrologie en urologie.

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met RobONTWERPT